“Se nkunu qegħdin inwettqu Mod Ġdid, permezz ta’ pjan maħsub u fit-tul sabiex nerġgħu inkunu l-Partit li jmexxi mhux jitmexxa, ipoġġi lilkom fiċ-ċentru tiegħu, ifassal il-ġejjieni u jagħti tama ġdida lill-pajjiżna.”

Adrian Delia, Kandidat għall-Kap tal-Partit Nazzjonalista

“Se nkunu qegħdin inwettqu Mod Ġdid, permezz ta’ pjan maħsub u fit-tul sabiex nerġgħu inkunu l-Partit li jmexxi mhux jitmexxa, ipoġġi lilkom fiċ-ċentru tiegħu, ifassal il-ġejjieni u jagħti tama ġdida lill-pajjiżna.”

Adrian Delia, Kandidat għall-Kap tal-Partit Nazzjonalista

Żomm aġġornat bl-aħħar proposti u aqsam l-ideat tiegħek magħna hawn taħt.

Fit-toroq.
Man-nies.
Fostkom.

Waqt din il-kampanja fix-xhur tas-sajf, ħadt gost niltaqa’ magħkom madwar Malta u Għawdex fil-festi, każini u d-diversi attivitajiet li kellna. Il-politika vera trid terġa’ tibda ssir minn fost in-nies, u propju għalhekk sħaqt sa mill-bidu li nżuru u niltaqgħu ma’ kemm hu possibli nies. L-għajta tagħkom kienet ċara, għajta favur Mod Ġdid li permezz tiegħu nerbħu l-qlub u nikkonvinċu l-imħuħ. Hekk biss nistgħu verament insiru, għal darb’oħra, dak il-Partit li jispira u jaspira, hekk kif ħaqqu dan il-Partit glorjuż tant għal qalbna.

Daħħal id-dettalji tiegħek
u żomm aġġornat!

Call Centre

(+356) 99020917
(+356) 99610917

Address

Adrian Delia Campaign HQ,
Cannon Road, St. Venera